WERYFIKACJA I KOREKTA TŁUMACZEŃ

Biuro tłumaczeń EF-Lang oferuje usługi w zakresie korekty i weryfikacji przekładów.

Dokładnie sprawdzamy tekst pod względem zgodności z zasadami ortografii, gramatyki oraz interpunkcji danego języka. Weryfikowana jest również logiczna spójność tekstu oraz poprawność leksykalno-stylistyczna.