JĘZYK ANGIELSKI

Dorośli i młodzież

Proponujemy zajęcia prowadzone metodą Direct English i metodą tradycyjną, na miejscu lub z dojazdem do Klienta. Ilość godzin w tygodniu do indywidualnego uzgodnienia. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanego lektora posiadającego wykształcenie filologiczne oraz doświadczenie w nauczaniu osób w każdym wieku, na wszystkich poziomach zaawansowania.


Matura

Oferujemy intensywne kursy indywidualne przygotowujące do matury z języka angielskiego. W programie przygotowanie do matury podstawowej i rozszerzonej. Zajęcia ukierunkowane są bezpośrednio na powtórkę materiału i wykształcenie umiejętności językowych wymaganych na egzaminie dojrzałości zgodnie z wymogami MEN. Korzystamy z renomowanych i sprawdzonych podręczników wydawnictwa Pearson Longman.


FCE, CAE

Prowadzimy kompleksowe przygotowanie do egzaminów międzynarodowych FCE i CAE. FCE jest jednym z najbardziej popularnych egzaminów z języka angielskiego na świecie na poziomie B2. Jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle w Polsce i na świecie, jest też honorowany w polskiej służbie cywilnej. FCE jest honorowany przez wiele uniwersytetów oraz innych instytucji oświatowych jako dowód znajomości języka będący warunkiem rozpoczęcia nauki. Certyfikat FCE jest ważny bezterminowo.

CAE jest egzaminem z języka angielskiego na poziomie C1. Jest przydatny do celów zawodowych i akademickich gdy wymagana jest zaawansowana i praktyczna znajomość tego języka. Certyfikat CAE ceniony jest w polskim i światowym przemyśle oraz honorowany w polskiej służbie cywilnej. CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od osób pragnących przekwalifikować się na nauczycieli angielskiego. Certyfikat CAE jest ważny bezterminowo.


Kursy specjalistyczne

Kursy specjalistyczne Business English przeznaczone są dla tych, którzy chcą nabyć umiejętności językowe związane z różnymi zagadnieniami zawodowymi. Zajęcia prowadzone m.in. metodą Direct Business obejmują tematykę taką jak: promocja i reklama, marketing i zarządzanie, public relations, negocjacje, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja i konkurencyjność na rynku, struktury organizacyjne firm, strategia planowania oraz procesy podejmowania decyzji, finanse, terminologia bankowa, obsługa kredytów, akcje oraz wiele innych. W ofercie również angielski w turystyce i hotelarstwie oraz angielski prawniczy.


Konwersacje

Każdą osobę pragnącą nabyć biegłości i śmiałości w języku angielskim mówionym zapraszamy na indywidualne zajęcia konwersacyjne prowadzone metodą Direct English.


Dzieci

EF-Lang Kids to atrakcyjna oferta indywidualnych kursów dla najmłodszych. Proponujemy zajęcia prowadzone metodą Direct Kids , na miejscu lub z dojazdem. Gwarantujemy efektywną naukę przebiegającą w przyjaznej dla dziecka atmosferze. Zajęcia urozmaicone są grami, zabawami oraz ciekawymi materiałami audiowizualnymi.