TŁUMACZENIA ZWYKŁE

Tłumaczenia zwykłe dotyczą tekstów o tematyce ogólnej, niewymagających znajomości specjalistycznej terminologii oraz uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenia zwykłe obejmują wiele dziedzin i dyscyplin życia codziennego, przez co cieszą się dużym zapotrzebowaniem.

Przykłady dokumentów klasyfikowanych jako tłumaczenie zwykłe:

 • instrukcje obsługi sprzętu codziennego użytku
 • korespondencja (biznesowa, prywatna)
 • regulaminy
 • raporty
 • sprawozdania
 • listy motywacyjne
 • CV
 • opinia
 • referencje
 • literatura
 • teksty akademickie (prace zaliczeniowe i dyplomowe)
 • artykuły prasowe
 • strony www

Ze względu na ogólną tematykę tekstu oraz brak konieczności konsultacji ze specjalistą, tłumaczenie zwykłe charakteryzuje się krótszym terminem realizacji. Należy jednak pamiętać, że ostateczne określenie warunków tłumaczenia może być dokonane jedynie po zapoznaniu się z tekstem źródłowym.


Za stronę obliczeniową tłumaczenia zwykłego przyjmujemy 1800 znaków ze spacjami.